Τι Πιστεύουν Οι Μορμόνοι

Απόσπασμα από ένα άρθρο του New Yorker για τον Μιτ Ρόμνεϊ, που ήταν υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, και είναι Μορμόνος:

Τhe dogmas of Mitt Romney’s sect are breathtaking. They include these: that in 1827 a young man named Joseph Smith dug up a set of golden plates covered with indecipherable writing; that, with the help of a pair of magic spectacles, he “translated” the plates from an otherwise unknown language (Reformed Egyptian) into an Olde English that reads like an unfunny parody of the King James Bible; that the Garden of Eden is in Missouri; that American Indians descend from Hebrew immigrants; that Jesus reappeared in pre-Columbian America and converted so many people that the result was a series of archeologically unconfirmable wars in which millions died; that while polygamy had divine approval for most of the nineteenth century, God changed his mind in 1890, just in time for Utah to be allowed into the Union; and that God waited until 1978 to reveal that it was O.K. for blacks to be fully paid-up members of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints.