το blog

τα παλιά τα χρόνια, μέχρι και τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας αυτού του αιώνα, αυτό εδώ το website ήταν ο χώρος στον οποίο έγραφα όσα είχα να πω δημοσίως, ελλείψει άλλου φιλόξενου χώρου. Πλέον γράφω κυρίως στην εφημερίδα, στο newsletter και αλλού, οπότε η σελίδα ετούτη αποτελεί κυρίως χώρο αρχείου. Ενίοτε, όμως, θα εμπλουτίζεται με νέα, ανακοινώσεις ή πράγματα που δεν χωράνε αλλού.