Ο Άνθρωπος Που Έχει Να Κοιμηθεί 37 Χρόνια

Μια εντυπωσιακή ιστορία, από τον Guardian.

It’s still such a mystery to me, the act of falling asleep. People say, let your mind go blank, but how? Thoughts whirr round in my head. I don’t have that ability to switch off.