Πράγματα Που Έγραφα Στη Δευτέρα Δημοτικού

grade01

Κοίτα να δεις: Ένα τετράδιο “Σκέφτομαι και Γράφω” της Δευτέρας Δημοτικού βρέθηκε σε ένα υπόγειο, ακατάσχετο γέλιο ακολούθησε. Σύμφωνα με τη γυναίκα μου, κάνω ακόμα τα ίδια γράμματα.