Λιγότεροι Δημοσιογράφοι, Περισσότερα Κείμενα, Καλύτερα Μέσα: Ένα Παράδοξο

Να ένα άρθρο-ποταμός του Columbia Journalism Review, τίγκα στην αναφορά και τα στοιχεία, που δείχνει πώς με πολύ λιγότερο κόσμο που δουλεύει πολύ πιο εντατικά αλλά λιγότερο σωστά απ’ ό,τι παλιά, οι εφημερίδες στις ΗΠΑ φαίνεται να έχουν περισσότερη και (αν και αμφισβητείται) καλύτερη ύλη σήμερα. Εξετάζει, δε, και τις συνέπειες, που δεν είναι λίγες.

“According to a CJR tally using the Factiva database owned by the paper’s parent, News Corp., the (Wall Street) Journal’s staff a decade or so ago produced stories at a rate of about 22,000 a year, all while doing epic, and shareholder-value-creating, work, like bringing the tobacco industry to heel. This year, the Journal staff produced almost as many stories—21,000—in the first six months. The hamster creep started in 2000, with a spike to 26,000, and story counts have risen more or less steadily since, topping out at 38,000 in 2008, dropping a bit last year, and resuming a record-setting pace this year. By the way, this count does not include Web-only material, blogs, NewsHub, etc., which the staff also produces, so the figures in the chart below are conservative.”

Όσοι ειν’ το συναφιού κι εδώ στα δικά μας το ζουν στο πετσί τους το φαινόμενο.