Κινητά Τηλέφωνα Στο Χέρι: Ένα Χρόνο Μετά

cellphones2011

Σ’ αυτή τη φωτογραφία κρατάω στο χέρι μου έξι κινητά τηλέφωνα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου και είναι 3 Μαΐου 2011.

Σ’ ετούτη κρατάω στο χέρι μου έξι κινητά τηλέφωνα που βρίσκονταν στο σπίτι μου, και ήταν 3 Μαΐου 2010:

cellphones

Μπορείς να τα γνωρίσεις όλα;

(σημείωση: τα περισσότερα από αυτά τα τηλέφωνα δεν μου ανήκουν – κατά καιρούς τα δοκιμάζω και τα επιστρέφω. Κάθε Μάιο απ’ ό,τι φαίνεται μαζεύονται πολλά μαζί)