Ελλάδα, Από Εδώ Το Σιφώνι. Σιφώνι, Η Ελλάδα

20110625 CNA400

Το τελευταίο εξώφυλλο του Economist είναι θαυμάσιο.