Το Πρώτο Μισό Του “Φεβρουαρίου”: Τα Tweets

Το καλύτερο πράγμα του “Φεβρουαρίου” ως τώρα είναι οπωσδήποτε το feedback που παίρνω, τόσο με τα emails, όσο και στα social media. Εδώ, μια συλλογή από μερικά tweets του πρώτου μισού του μήνα -και του βιβλίου-, που σήμερα ολοκληρώνεται.

[field name=”code18″]

[field name=”code19″]

[field name=”code20″]

[field name=”code”]

[field name=”code17″]

[field name=”code16″]

[field name=”code15″]

[field name=”code14″]

[field name=”code21″]

[field name=”code13″]

[field name=”code12″]

[field name=”code11″]

[field name=”code10″]

[field name=”code9″]

[field name=”code8″]

[field name=”code7″]

[field name=”code6″]

[field name=”code5″]

[field name=”code4″]

[field name=”code3″]

[field name=”code2″]