Ο Φεβρουάριος Άρχισε: Το Πρώτο Κεφάλαιο

Ετούτο το φιλόδοξο και κάπως παλαβό ιντερνετικό πείραμα ξεκινάει. Θα είναι πολύ μακρύς αυτός ο μήνας.