Ένα Μικρό Πολιτικό Μήνυμα

Φίλε, follower, πολίτη

Μη θυμώνεις για τις εκλογές
Μην τσακώνεσαι
Όταν θυμώνεις για τα πολιτικά
Δε θυμώνεις για τα πολιτικά
Θυμώνεις επειδή οι υπόλοιποι φίλοι, followers, πολίτες
Δεν έχουν ακριβώς την ίδια γνώμη με εσένα
Δεν θα κερδίσεις ποτέ
Ηρέμησε