Σε Ποια Επαγγέλματα Υπάρχουν Οι Περισσότεροι Ψυχοπαθείς;

psychopaths

Αυτή η λίστα υπάρχει σ’ αυτό το βιβλίο και δείχνει τα επαγγέλματα στα οποία συναντάμε τους περισσότερους (αριστερά) και τους λιγότερους (δεξιά) ψυχοπαθείς εργαζόμενους. Θυμήσου ένα παλαιότερο στοιχείο: Το 4% των διευθυντών μεγάλων εταιρειών είναι ψυχοπαθείς. Εδώ, ο κύριος γράφει:

Most of the professions on the right require human connection, dealing with feelings and most of them don’t offer much power. Psychopaths, by their very nature, would not be drawn to or very good at these things.

On the other hand, most of the roles on the left do offer power and many require an ability to make objective, clinical decisions divorced from feelings. Psychopaths would be drawn to these roles and thrive there.

Έτσι που λες. Πρόσεξε τη διαφορά ανάμεσα σε “doctor” (στη μια λίστα) και “surgeon” στην άλλη. Πολύ ενδιαφέρον.