Τα 11/24 Στάδια Του Έρωτα, Σύμφωνα Με Οκτάχρονα Παιδάκια

Love_booklet

Εδώ, δύο οκτάχρονα κορίτσια γράφουν ποια είναι κατά τη γνώμη τους τα στάδια του έρωτα. Αν και τα έχουν αριθμήσει 24, έχουν συμπληρώσει μόνο τα 11. Σημαντικό: Οι εραστές πρώτα ανταλλάσσουν δαχτυλίδια, και μετά πάνε μαζί στην πισίνα.

How to fall in love

1. First you stare at the person.
2. You get close to each other
3. You ask for a date.
4. You go in bed and do sex
5. When you kiss you suck and lick
6. Get nacked [sic] in bed and do more sex.
7.
8. Go dance and put your noses together.
9.
10. You go in bed forever Then kiss forever.
11. Take a shower together and kiss.
12. Give each other rings.
13. Go to the pool together.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Από εδώ.