Το Σημαντικότερο Πρόβλημα Της Παγκόσμιας Οικονομίας Σε Ένα Γράφημα

chart

Αυτό είναι. Χρειάζεται εξήγηση; Δε νομίζω. Ο συγκεκριμένος πίνακας αφορά στις ΗΠΑ, αλλά το πρόβλημα είναι οικουμενικό. Όταν οι άνθρωποι παράγουν περισσότερο πλούτο, θα έπρεπε να γίνονται περισσότερο πλούσιοι κι οι ίδιοι. Αυτό τις τελευταίες δεκαετίες δεν συμβαίνει, κι αυτοί που παράγουν απολαμβάνουν όλο και μικρότερο ποσοστό από τα οφέλη της ραγδαίας ανάπτυξης σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας.