ιδέες

Απόψεις και γνώμες που χρειάζονται λίγο περισσότερο χώρο να αναπτυχθούν από τα απλά posts αυτού εδώ του site.