Φωτογραφίες Στρογγυλών Πραγμάτων

Αυτό που λέει ο τίτλος. Δεν έχει άλλο.

Φωτογραφίες.

Στρογγυλών πραγμάτων.

round_yoghurt

round_orange

round_coffee

round_treat

round_melon

round_door

round_fruit

round_caprice

round_clock

round_lifesaver

round_porthole

round_glass

 

[imagebrowser id=87]

Όλες ανεβασμένες στο Instagram, αν είχες την απορία.