προσωπικές ιστορίες

ιστορίες που μου συνέβησαν στ’ αληθινά και, για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, τις γράφω.